Wie is MTSR?

Wie zijn wij?

MTSR is dé landelijke Arbodienst met professionele adviseurs voor een gezond evenwicht tussen werk, privé- en gezinsleven. Als arbodienst en multidisciplinair adviesbureau zet MTSR zich in voor het welzijn van mensen en organisaties. Daarin willen wij nummer één zijn en bieden alleen absolute topkwaliteit. MTSR pakt het probleem direct bij de wortels aan. Dit zorgt voor een duidelijke visie en een oplossingsgerichte werkwijze. Wij verbinden en dragen zorg voor het functioneren van mensen in de breedste zin van het woord. Onze aanpak werkt multidisciplinair. Wij zijn persoonlijk, loyaal, onafhankelijk en anders dan je zou verwachten! Wij vinden namelijk, als het goed gaat met de werknemers én de directie, dan gaat het goed met de organisatie. Bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? We stellen ons graag aan u voor!

Maak kennis met MTSR

Mensen. Gezondheid. Werken.

Wij werken met en voor mensen. Deze drie thema’s, mensen, gezondheid en werken, staan centraal in alles wat MTSR doet. Samen met u zetten wij ons op grensverleggende wijze in voor gezonde en gelukkige mensen in een gezonde en prettige werkomgeving. Dat zijn de randvoorwaarden voor duurzame arbeidsrelaties.Arbodienst, coach, fysiotherapeut, psycholoog, adviseur voor gezond werken en leven.

Bij MTSR vindt u een breed dienstenpakket, gericht op uw welzijn en de relatie met uw privé-, werk- en maatschappelijke omgeving. Of u nu werknemer, manager, directeur, werkgever, HR-adviseur, arts, verwijzer, verzekeraar bent, of werkt bij het UWV. Wij helpen u op een persoonlijke en multidisciplinaire wijze met preventie, curatie, diagnostiek, advies, behandeling en nazorg. Samen kunnen we een bewezen alternatief bieden voor de traditionele organisatie: mensgericht, integer, professioneel én innovatief.MTSR als professioneel GGZ statuut

MTSR beschikt als aanbieder van geestelijke gezondheidszorg over een professioneel statuut. In het professioneel statuut MTSR GGZ staat de toepassing van de geldende wet- en regelgeving beschreven bij indicatiestelling en behandeling van cliënten binnen MTSR GGZ.Meldcode kindermishandeling

MTSR is verplicht de wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Dit is wettelijk verplicht voor alle professionals die in de diverse sectoren met kinderen werken. Situaties die onduidelijk en/of diffuus zijn, dienen volgens het in de Meldcode opgenomen stappenplan uitgezocht te worden (u kunt deze ter inzage zien op de praktijk of via de overheid opvragen). Deze landelijke richtlijnen kunt u tevens vinden via www.meldcode.nl, maar deze zijn ook schriftelijk te lezen op onze locaties.

Ontmoet ons team
Directie

 • Joyce Zuidam – Algemeen Directeur
Psychologen / Behandelaren

 • Marianne Noten – Psychotherapeut/GZ-psycholoog BIG registratienummer: 29062213925
 • Romeo Trapman – Psychiater BIG registratienummer: 39916323701
 • Antoinette Kec – K&J deskundige
 • Nordine Zarioh – Psycholoog
 • Danitsja Heiligers – Psycholoog
 • Bianca van der Loo – Kinder Coach / Verpleegkundige
 • Tom van Agteren– Psycholoog
 • Anouk Gelissen – Psycholoog
 • Jano van der Wegen - Psycholoog
 • Sylvia Verbeeke - GZ-Psycholoog
 • Dré Niessen - Bedrijfsarts BIG registratienummer: 29041468101
 • Raymond Smeets - Bedrijfsarts BIG registratienummer: 89023936001
 • Dion Branje - Arts BIG registratienummer: 29925167101
 • Martijn Geilen - Arts BIG registratienummer: 19916968201
 • Sofie Broen - Arts BIG registratienummer: 89918985701
 • Jean Heusschen – Maatschappelijk werker

ARBO Team

 • Jean Heusschen – Specialist Arbeidsrecht
 • Astrid Meuleners – Manager Arbo & HRM / Casemanager taakdelegatie/Bedrijfsadviseur

Ondersteunend

 • Auke Gelissen – Secretariaat
 • Sandra Linssen – Receptioniste