Partner van verzekeraars

Efficiënte zorg met een persoonlijke aanpak
MTSR werkt snel, deskundig en transparant. Als onafhankelijk adviesbureau voor gezond werken en leven en GGz-instelling, werken wij vanuit een contextuele benadering van mens, arbeid en gezondheid.

Ons doel is om mensen met (dreigende) complexe gezondheidsproblematiek een nieuw perspectief te bieden door herstel van functioneren in hun persoonlijke context. Daarbij houden wij rekening met fysieke, psychische, emotionele en sociale invloeden op hun privé- en werkzame leven. Wij helpen de cliënt met preventie, curatie, diagnostiek, advies, behandeling, nazorg en werken graag in goed overleg met u samen. Hier vindt u ons volledige aanbod.


Een betrokken en professioneel team van zorgspecialisten

Snel, toegankelijk, aannemelijke effectiviteit en optimistisch over het te behalen behandelresultaat. Zo karakteriseert MTSR de manier waarop wij mensen met psychische problemen behandelen. Onze instelling beschikt over gespecialiseerde behandelaars met een diepgaande expertise in hun vakgebied.

Ons team bestaat onder meer uit hoog opgeleide fysiotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen en HR-adviseurs. Samen bieden wij onafhankelijke en persoonlijke HCA-gecertificeerde dienstverlening, waarvoor wij enkel met ISAE 3402 type 2-gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen zoals CareWeb werken.

Effectieve behandelingen zorgen voor een betere levenskwaliteit

MTSR werkt volgens het shared-savings mechanisme. Door een beroep te doen op de zelfsturing van de cliënt en via zorginhoudelijke, preventie- en lifestyle-interventies willen we de cliënt stimuleren zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, om zo samen tot doelmatigere zorg en lagere zorgkosten te komen.

Cliënten behandelen wij primair ambulant en in deeltijd, met direct, face-to-face persoonlijk contact. In de behandelingen gebruiken wij veelvuldig e-health en serious gaming om op een effectieve manier milde psychische klachten te behandelen. Voor een heldere, stapsgewijze doorloop van de behandeling, werken wij vanaf januari 2014 uitsluitend met digitale protocollen; efficiënt en kostenbesparend. Wij streven ernaar onze behandelingen zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen, zodat de cliënt vooraf weet welke resultaten verwacht mogen worden.

Bij MTSR kan de cliënt terecht voor de behandeling van de volgende psychische klachten:

 • Depressies
 • Angststoornissen
 • Psychotrauma’s
 • Seksuologie
 • Somatiek en psyche
 • Relatie en psyche
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • ADHD bij volwassenen

Voor elk van bovenstaande negen aandoeningen hebben wij evidence-based en gecertificeerde behandelprogramma’s ontwikkeld, die cliënten met matige tot ernstige problematiek helpen weer snel de draad van hun leven op te pakken. Hierbij richten wij ons op de volgende onderdelen:

 • Preventie (van psychiatrische aandoeningen)
 • Diagnostiek en indicatiestelling
 • Ambulante psycho-medische behandelingen
 • Lifestyle training en lifestyle behandelprogramma’s
 • Nazorg en terugvalpreventie
 • Re-integratie & rehabilitatie
Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.