Verwijzer

Heeft uw patiënt specialistische hulp nodig?

Als uw patiënt meer hulp nodig heeft dan u zelf kunt bieden, dan kunt u als huisarts, specialist of psychiater uw patiënt naar MTSR/DGM doorverwijzen. MTSR/DGM is sinds de overname in 2023 een GGZ-instelling én een organisatie voor jeugdhulp onder 1 dak. Wij kunnen daardoor op integrale wijze hulp bieden aan het hele gezin.

Wilt u uw patiënt naar MTSR/DGM verwijzen? Dan kunt u dat doen via ZorgDomein.