Vergoedingen

Welke kosten worden vergoed?

Helpt MTSR u als particulier met de diagnose of behandeling van uw mentale of psychologische klachten? Dan is het goed om te weten dat uw zorgverzekeraar wellicht een deel van de kosten vergoedt. Elke basisverzekering kent een eigen risico, uw afspraken bij MTSR worden verrekend met het saldo van uw eigen risico. Wij werken met een behandelingsovereenkomst of – wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben - met een akte van cessie. Met een akte van cessie hoeft u de behandelingskosten niet zelf vooruit te betalen, maar machtigt u ons om de kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren. Vanaf 2013 wordt de behandeling van bepaalde klachten helaas niet meer vergoed door de verzekeraar. In dat geval betaalt u een eventuele behandeling zelf. Dit betreft de volgende klachten:

 • Aanpassingsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Studie- en werkproblemen

Bent u verhinderd voor een afspraak met MTSR? Laat ons dit dan minimaal 48 uur van tevoren weten. Voor niet of te laat geannuleerde afspraken brengen wij € 50,- per gemiste afspraak bij u in rekening. Deze kosten worden sinds 2012 niet meer vergoed door uw verzekeraar.

Meer weten? Bel ons! +31(0) 46 43 63 800

Veel gestelde vragen over vergoedingen voor particulieren

Wordt mijn behandeling vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling vanuit de basisverzekering als hij een contract met MTSR heeft. Dit geldt voor de verzekeringsmaatschappijen CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Caresq. Er is geen maximum voor het aantal sessies per jaar. Heeft uw verzekeraar geen contract met MTSR, dan kunt u niet behandeling komen bij MTSR.

Welke polis kan ik het beste nemen als ik een vergoeding wens voor behandelingen van MTSR?

Elke polis van CZ, VGZ, Zilveren Kruis of Caresq, die zorg in de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ volledig vergoedt.

Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie dan jullie over de vergoeding.

De meest voorkomende fout die helpdeskmedewerkers van zorgverzekeraars maken is:
 • Als wij met de zorgverzekeraar geen contract hebben, vermeldt de medewerker ten onrechte dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt.

Als ik een afspraak te laat afzeg, moet ik dan kosten betalen?

Vanaf 2012 vergoedt uw zorgverzekeraar niet langer de kosten van het te laat afzeggen of het niet-nakomen van een afspraak. Bent u verhinderd voor een geplande afspraak, dan dient u ons dit minimaal 48 uur van tevoren te laten weten (het weekend niet meegerekend). Omdat wij tijd voor u reserveren, zijn wij genoodzaakt de kosten van een gemiste afspraak bij u in rekening te brengen, ongeacht uw reden. Overigens ontvangt u pas vanaf de derde keer dat u zonder tijdige afzegging niet verschijnt op een afspraak een factuur van € 50,-.

Moet ik als particulier een eigen bijdrage betalen voor behandelingen van MTSR?

Sinds 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor Specialistische GGz-zorg afgeschaft. U hoeft deze dus niet langer te betalen.

Worden behandelingen van MTSR uit mijn eigen risico betaald?

Uw eigen risico geldt voor het totaal van alle zorgkosten die u in een verzekeringsjaar maakt. Uw zorgverzekeraar kan de zorgkosten van MTSR daarom verrekenen met het nog beschikbare saldo van uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten en bedraagt in 2015 minimaal € 375,- voor personen van 18 jaar en ouder. Pas bij het afsluiten van uw behandeltraject bij MTSR, bekijkt de verzekeraar of u nog eigen risico over hebt uit het jaar waarin u gestart bent met het traject. Heeft u uw eigen risico in het startjaar al volledig verbruikt? Dan verrekent MTSR de kosten van uw behandeling direct met uw verzekeraar volgens de geldende verzekeringsregels. De behandelkosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico van het daaropvolgende jaar.

Welke kosten moet ik voor mijn behandeling betalen als deze buiten de basisverzekering valt?

Vanaf 2013 wordt de behandeling voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, studie- en werkproblemen in principe niet langer vergoed door de basisverzekering. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
 • Tarief individueel consult (45 min. behandeltijd en 15 min. indirecte tijd)
  • GZ-psycholoog BIG €105,-
  • Klinisch psycholoog BIG €125,-
 • Tarief relatieconsult: (90 min. behandeltijd en 30 min. indirecte tijd)
  • GZ-psycholoog BIG €160,-
  • Klinisch psycholoog BIG €190,-
  • Psychiater €190,-

Werkzaamheden van een psycholoog, die gericht zijn op gezondheidszorg, zijn vrijgesteld van BTW. Wilt u vooraf weten wat de kosten van een onderzoeks- of behandeltraject zijn? Dan maken wij graag eerst een offerte voor u. Neem vrijblijvend contact op als u hierover wilt afstemmen.

Kan ik bij MTSR ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en wordt dit ook vergoed?

Bij MTSR kunt u niet alleen terecht voor behandeling, maar ook voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek. De kosten hiervoor worden echter niet altijd volledig vergoed:
 • niveaubepalingen voor een beoogd schooltype;
 • geschiktheidsonderzoek voor bepaalde functies;
 • indicatiestellingen voor organisaties als CIZ.

Bij onverzekerde zorg maken wij – op basis van uw vraag - graag een offerte voor u van de te verwachten kosten. Voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u via telefoonnummer 046 436 3800 een afspraak maken via ons secretariaat. Daarnaast hebben wij een schriftelijke verwijzing van uw huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.