Risico Inventarisatie & Evaluatie bij MTSR

Deze week is het landelijke RI&E week en natuurlijk doet MTSR mee! MTSR geeft tijdens de RI&E week korting op de RI&E trajecten! RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie en is wettelijk via de Arbowet verplicht voor elk bedrijf met personeel. Alle risico's, zowel voor uw personeel als voor uw materiaal, dienen vastgelegd te worden in een plan van aanpak met de daarbij horende maatregelen. Dit maakt dat de RI&E het fundament is voor een gedegen arbobeleid binnen uw organisatie. Werkgever en werknemers kunnen dan namelijk samen werken aan een veilige werkomgeving. MTSR kan, door middel van een transparant 5 stappenplan, uw zorgen uit handen nemen door de RI&E volledig voor u uit te voeren. Dit betreft onder andere alles omtrent machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, zwangerschapsrisico's, beeldschermwerk, etc. Hierdoor krijgt u enerzijds inzicht in de risico’s van uw bedrijf en anderzijds een plan voor het oplossen van de benoemde risico’s. Deze maand biedt MTSR daarom het volgende aan omtrent RI&E:
  • Bent u werkzaam bij een bedrijf met 0 tot 25 werknemers? Dan is de RI&E test helemaal gratis deze maand!
  • Bent u werkzaam bij een bedrijf met 25 tot 100 werknemers? Dan ontvangt u deze maand 20% korting op de RI&E test!
Doe de quickscan

Top 5 bedrijfsrisico's

Bedrijfsschade
Bij bedrijfsschade ligt (een deel van) uw bedrijf (tijdelijk) stil, terwijl de vaste lasten en kosten wel doorlopen. Het is dan belangrijk dat u een continuïteitsplan heeft om deze lasten te kunnen financieren en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.
Ongelukken op het werk
Doet zich een ongeval voor op uw werkplek? Zorg dan dat u hiervoor een scenario heeft opgenomen in uw RI&E en krijg inzicht in uw aansprakelijkheidsrisico.
Medewerkers en (ziekte-)verzuim
Verzuim van uw medewerkers brengt niet alleen financiële gevolgen met zich mee, maar geeft u ook een aantal wettelijke verplichting op basis van de Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter. Inzicht in het te voeren beleid kan onnodige boetes en/of extra kosten voorkomen.
Arbeidsongeschiktheid van u als ondernemer
Zoals altijd geldt ook hier, voorkomen is beter dan genezen. Zorg als ondernemer er dan ook voor dat de kans op arbeidsongeschiktheid zo klein als mogelijk wordt. Dat kan door bedrijfsrisico’s op te nemen in uw RI&E. Mocht onverhoopt dan alsnog iets gebeuren, zorg dan dat ik voldoende dekking hiervoor heeft gesloten.
Cybercrime
Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Hierdoor hebt u de plicht bij ernstige datalekken gelijk het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in te schakelen. Het is daarom van elementair belang dat uw organisatie bewust is van de datarisico’s en eventueel bijkomende schade.