Revalideren na COVID-19. De weg naar een actievere leefstijl.

Inmiddels zijn veel mensen in Nederland besmet geraakt of geweest met het Coronavirus. Velen hebben deze ziekte thuis doorgemaakt, maar ook zijn er veel mensen opgenomen in het ziekenhuis of zelfs op de IC. Dit alles heeft vergaande gevolgen voor zowel de fysieke als de psychische gesteldheid. Een groot deel van de mensen die genezen zijn van het Coronavirus blijft dan ook klachten behouden omtrent fysieke en psychologische aspecten. Binnen MT-Fysio en MTSR kunnen wij beide aspecten aanpakken en juist bij ons kunnen deze twee goed gecombineerd worden.

Aangezien men op zowel fysiek als psychisch vlak klachten kan blijven houden, is het van groot belang om te gaan revalideren! Binnen MT-Fysio hebben wij therapeuten die gespecialiseerd zijn op het gebied van longaandoeningen, mét een aantekening als ‘Corona-therapeut’. Tijdens een intake zullen de klachten in beeld gebracht worden en zal er in overleg met u een behandelplan worden opgesteld zodat de verschillende doelen behaald kunnen worden. Denk hierbij aan: opbouw conditie en kracht, zelfmanagement verbeteren, gezonde leefstijl creëren, advies- en informatieverstrekking, enz. Daarnaast kan door zowel de therapeut als uzelf aangekaart worden wanneer een traject binnen de GGZ nodig blijkt te zijn en zal dit bij onze collega’s van MTSR opgestart worden.

In de volgende blog zal toegelicht worden waarom die actieve juist nu zo belangrijk is, hou daarvoor onze site en facebook in de gaten!