Revalideren na COVID-19. De weg naar een actievere leefstijl.

Inmiddels zijn veel mensen in Nederland besmet geraakt of geweest met het coronavirus. Velen hebben deze ziekte thuis doorgemaakt. Er zijn echter ook veel mensen opgenomen in het ziekenhuis of zelfs op de IC. Dit alles heeft vergaande gevolgen voor zowel de fysieke als de psychische gesteldheid. Een groot deel van de mensen die genezen zijn van het coronavirus blijft dan ook klachten behouden omtrent fysieke en psychologische aspecten. Binnen MT-Fysio en MTSR kunnen wij beide aspecten aanpakken en juist bij ons kunnen deze twee goed gecombineerd worden.

Men kan op zowel fysiek als psychisch vlak klacht houden. Het is dus het van belang om te gaan revalideren! Binnen MT-Fysio hebben wij therapeuten die gespecialiseerd zijn op het gebied van longaandoeningen, mét een aantekening als ‘Corona-therapeut’. Tijdens een intake worden de klachten in beeld gebracht en zal er in overleg met u een behandelplan worden opgesteld zodat de verschillende doelen behaald kunnen worden. Denk hierbij aan: opbouw conditie en kracht, zelfmanagement verbeteren, gezonde leefstijl creëren, advies- en informatieverstrekking, enz. Daarnaast kan door zowel de therapeut als uzelf aangekaart worden wanneer een traject binnen de GGZ nodig blijkt. Het traject zal bij onze collega’s van MTSR worden opgestart opgestart.

In de volgende blog wordt toegelicht waarom die actieve houding juist nu zo belangrijk is, hou daarvoor onze site en facebook in de gaten!