Professioneel statuut MTSR GGZ

MTSR beschikt als aanbieder van geestelijke gezondheidszorg over een professioneel statuut. In het professioneel statuut MTSR GGZ staat de toepassing van de geldende wet- en regelgeving beschreven bij indicatiestelling en behandeling van cliënten binnen MTSR GGZ. Het vastgestelde professionele statuut is door cliënten binnen de MTSR GGZ ten allen tijde op te vragen.

Bent u cliënt binnen MTSR GGZ en wilt u graag het professioneel statuut inzien? Stuur dan een mail naar info@mtsr.nl. U kunt dan, afhankelijk van uw voorkeur, de documenten per mail toegezonden krijgen of een hard copy inzien op ons hoofdkantoor in Geleen. Ook voor andere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.