Vraag en antwoord helpen u snel op weg

Heeft u een vraag aan MTSR? Hieronder vindt u misschien al het antwoord. Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact op

Algemeen

Hoe kan ik mij bij MTSR aanmelden voor een diagnose of behandeling?

U kunt zich via ons secretariaat aanmelden via telefoonnummer 046 436 3800, of via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

 • Voor door de zorgverzekeraar vergoede behandelingen hebben wij een schriftelijke verwijzing van een huisarts
  nodig. Dat mag ook een bedrijfsarts of specialist uit een ziekenhuis zijn. MTSR is een GGz-instelling. Let u er op
  dat u de juiste verwijzing krijgt.


 • Bij behandelingen voor eigen rekening heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig en in dat geval gaat
  er ook geen informatie naar uw zorgverzekeraar.

Hoe snel kan ik een afspraak maken met MTSR?

Binnen MTSR streven we erna zo snel als mogelijk een intakegesprek te plannen. Helaas kunnen wij niet ten allen tijden een wachtlijst voorkomen. Onder over ons en dan wachttijden in het hoofdmenu kunt u de meest actuele wachttijden vinden. Belangrijk is wel dat u zo snel als mogelijk ons aanmeldpakket invult en retourneert. Hierna kunnen wij de aanmeldprocedure direct opstarten. Het gaat hierbij om de volgende documenten:
 • de verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs.

Kan ik zelf mijn psycholoog kiezen?

In de regel wordt u ingepland bij de psycholoog die het eerst ruimte in de agenda heeft. Daarbij maken wij wel onderscheid tussen de specialisaties van de psychologen: volwassenen en relaties. U kunt natuurlijk wel uw voorkeur aangeven, bijvoorbeeld dat u het liefst een vrouwelijke behandelaar wilt.

Hoe lang duurt een gesprek?

De meest effectieve behandelduur ligt bij individuele gesprekken tussen 30 en 40 minuten; de maximale uitloop is tot 45 minuten. Bij relatie- of gezinsgesprekken ligt dat tussen 60 en 80 minuten; de maximale uitloop is tot 90 minuten.

Ik woon in het buitenland; kan ik me bij jullie aanmelden?

Dat kan alleen indien u een Nederlandse basisverzekering heeft. Neem hierover vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.

Dossier

Hoe wordt mijn dossier bewaard?

Wij bewaren alle dossiers in een beveiligde omgeving (Tenzinger - Medicore).

Als we u papieren laten invullen, bijvoorbeeld voor psychologisch onderzoek, worden deze ingescand en toegevoegd aan uw digitale dossier. Vervolgens wordt het papieren dossier volgens de richtlijnen vernietigd (DIN-4).

Hoe kan ik mijn dossier opvragen of inzien?

Je kunt via info@mtsr.nl een verzoek doen voor inzage of een kopie van je dossier.
Wij moeten daar volgens de wet binnen een maand aan voldoen.

Wie heeft inzage in mijn dossier?

Als client heb je zelf altijd inzage in je dossier.
Daarnaast hebben jouw directe behandelaren inzage in jouw dossier, of behandelaren die daar een noodzaak voor hebben.


Ben je jonger dan 12 jaar, dan hebben je ouders ook inzage in je dossier.
Ben je tussen 12 en 16 jaar, dan moet je hier toestemming voor geven en wegen we jouw belang af.
Ben je ouder dan 16 jaar, dan hebben je ouders geen inzage in jouw dossier, tenzij jij daar toestemming voor geeft.

Kan mijn dossier vernietigd worden?

In principe heb je als client van MTSR recht op vernietiging van (bepaalde delen) uit je dossier.

Een medisch dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om medische gegevens langer te bewaren. Als je dit wil, kan je via info@mtsr.nl vragen om gegevens eerder te vernietigen.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Wij kunnen jouw dossier niet vernietigen als:

1. Een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven.
2. Als gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders.


Indien er sprake is van een van deze omstandigheden, laten wij u dat binnen 1 maand weten.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Volgens de wet moeten wij uw dossier 20 jaar bewaren. Die termijn geldt vanaf de laatste wijziging in uw dossier.

Wie bepaald hoe er met mijn gegevens wordt omgegaan?

In de wet staat omschreven hoe wij met je dossier moeten omgaan en aan welke regels en afspraken wij ons moeten houden.

Lees daarover meer via deze link

Vergoedingen voor particulieren

Wordt mijn behandeling vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling vanuit de basisverzekering als hij een contract met MTSR heeft. Er is geen maximum voor het aantal sessies per jaar. Heeft uw verzekeraar geen contract met MTSR? Dan vergoedt hij slechts een deel van het tarief aan MTSR. Voor het niet-vergoede deel ontvangt u GEEN factuur van MTSR (wij nemen dit voor onze eigen rekening).

Welke polis kan ik het beste nemen als ik een vergoeding wens voor behandelingen van MTSR?

Elke polis die zorg in de Generalistische Basis GGz en Specialistische GGZ volledig vergoedt en die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie dan jullie over de vergoeding.

De meest voorkomende fout die helpdeskmedewerkers van zorgverzekeraars maken is:
 • Als wij met de zorgverzekeraar geen contract hebben, vermeldt de medewerker ten onrechte dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt.

Als ik een afspraak te laat afzeg, moet ik dan kosten betalen?

Meer informatie kunt u hier vinden

Moet ik als particulier een eigen bijdrage betalen voor behandelingen van MTSR?

De behandelingen in de GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor zorg in de GGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Worden behandelingen van MTSR uit mijn eigen risico betaald?

Uw eigen risico geldt voor het totaal van alle zorgkosten die u in een verzekeringsjaar maakt. Uw zorgverzekeraar kan de zorgkosten van MTSR daarom verrekenen met het nog beschikbare saldo van uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten en bedraagt in 2022/2023/2024 minimaal € 385,- voor personen van 18 jaar en ouder. Pas bij het afsluiten van uw behandeltraject bij MTSR, bekijkt de verzekeraar of u nog eigen risico over hebt uit het jaar waarin u gestart bent met het traject. Heeft u uw eigen risico in het startjaar al volledig verbruikt? Dan verrekent MTSR de kosten van uw behandeling direct met uw verzekeraar volgens de geldende verzekeringsregels. De behandelkosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico van het daaropvolgende jaar.

Kan ik bij MTSR ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en wordt dit ook vergoed?

Bij MTSR kunt u niet alleen terecht voor behandeling, maar ook voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek. De kosten hiervoor worden echter niet altijd volledig vergoed:
 • niveaubepalingen voor een beoogd schooltype;
 • geschiktheidsonderzoek voor bepaalde functies;
 • indicatiestellingen voor organisaties als CIZ.

Bij onverzekerde zorg maken wij – op basis van uw vraag - graag een offerte voor u van de te verwachten kosten. Voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u via telefoonnummer 046 436 3800 een afspraak maken via ons secretariaat. Daarnaast hebben wij een schriftelijke verwijzing van uw huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.