Over ons

Het MTSR DNA

Als landelijke Arbodienst en multidisciplinair Adviesbureau voor gezond leven en werken zet MTSR zich sinds 2001 in voor de gezondheid en het welzijn van mensen en organisaties: "Vitale mensen binnen een Fitte organisatie." Het DNA van MTSR is 100%: in Werk, Gezondheid en Veiligheid. Dit getal is ingebakken in de manier waarop we werken. Het 100%-principe geldt voor de kwaliteit die wij leveren, de tevredenheid van de klant die wij nastreven, de verbintenis die wij hebben en de openheid die nodig is om het mogelijk te maken. Het is essentieel voor de manier waarop we werken: wij waarderen vakmanschap. Wij geloven in co-creatie: gezamenlijke inspanning met al onze partners. Wij verheffen en durven te vechten. We zoeken naar een oplossingen bij problemen.

Contact opnemen
Expertise + hart voor mensen = topkwaliteit

Wie met mensen werkt, heeft de verantwoordelijkheid dit deskundig en met zorg te doen. Dat vindt MTSR tenminste. Daarom streven wij ernaar om de nummer 1 te zijn in ons vakgebied en stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk. Al onze medewerkers hebben een warm hart voor mensen, zijn hoog opgeleid en competent om u te adviseren en te begeleiden. De systemen die we gebruiken zijn gecertificeerd, waardoor uw privacy verzekerd is en fraude nagenoeg onmogelijk is. Daarnaast voldoen wij aan de kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO en Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten, officieel gekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Tenslotte laten wij onze manier van werken regelmatig door externe organisaties controleren. Voor u levert dit het voordeel op dat veel verzekeraars u de maximale vergoeding toekennen voor de diensten die wij aan u leveren.

Kan uw HR-organisatie wel een kwalitatieve boost gebruiken?