MTSR biedt de volgende QEEg onderdelen aan:
Q-Assessment

De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een steeds grotere mate van flexibilisering en dynamiek. Hierdoor is het voor u als bedrijf essentieel dat u onder alle omstandigheden kan beschikken over kwalitatief goede medewerkers, die op de juiste momenten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn om het werk uit te voeren. Dit vraagt om een gedegen en weloverwogen planning van uw personeelsbeleid, waarbij borging van de benodigde kennis en vaardigheden van uw personeel voorop staat. Door middel van een Q-Assessment kunt u zich hiervan verzekeren. Een Q-Assessment zorgt namelijk op een kwalitatief en kwantitatieve innovatieve preventieve kennis en vaardigheden meting. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de laatste technieken die ons maximale kwantitatieve informatie geven over het functioneren van een mogelijk nieuwe werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een capaciteitenonderzoek, een intelligentieonderzoek als ook het meten van hersenactiviteit. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u de juiste werknemer op de juiste plek krijgt.

Q-Performance

U hebt een onderneming met een diversiteit aan talenten, maar worden deze ook op de juiste manier benut? Q-Performance brengt dit voor u op een kwantitatieve hoogwaardige manier in kaart. Zo wordt verspilling van aanwezig talent voorkomen en zorgt u ervoor dat uw werknemers op een maximaal performanceniveau kunnen functioneren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van moderne innovatieve technieken om hierover kwantitatieve data te verkrijgen. Daarbij kan gedacht worden aan een hersen-, hart- en bloedslagmetingen, als mede testen voor cognitieve performance. Wanneer daaruit blijkt dat het performance niveau van uw werknemer niet op het maximale niveau zit, kan dit alsnog gerealiseerd worden door peak performance training, welke zorgt voor een optimale balans van lichamelijke en geestelijke activiteit. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de specifieke talenten van uw werknemer. U bent hierdoor verzekerd van een optimale inzet van uw medewerkers.

Q-Stress

In het huidige maatschappelijke beeld is stress een veel voorkomend en kostbaar probleem. Dat geldt zeker ook voor u als werkgever. Te veel stress gedurende een te lange periode is immers een belangrijke oorzaak van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit leidt niet niet alleen leidt tot het (tijdelijk) verlies van uw werknemer maar ook nog eens tot hogere premies. Vaak is het echter moeilijk om zichtbaar te maken hoeveel stress iemand nu daadwerkelijk ervaart, laat staan dat zichtbaar gemaakt kan worden of deze hoeveelheid stress inderdaad te veel is voor een persoon. Met Q-Stress kan daar nu echter verandering in komen. Q-Stress stelt u namelijk in staat om een kwantitatief overzicht te krijgen van de hoeveelheid stress die uw werknemer ervaart. Dit gebeurt door het meten van de mentale status. Bovendien kan zichtbaar gemaakt worden of dit stressniveau daadwerkelijk reeds te veel is voor uw werknemer. Wanneer er sprake is van medicatie kan ook bekeken worden of deze inderdaad effectief is. U kunt hier dan op schakelen en er mede voor zorgen dat uw werknemer weer duurzaam inzetbaar wordt.

BodyProtect
Wat is Bodyprotect?

MTSR veilig lichaamsgebruik is een ZelfZorg aanpak, waarbij de medewerkers aangeleerd worden om ZELF problemen op te lossen. MTSR leert werknemers dat een belangrijk deel van de oplossing bij fysieke klachten bij hen zélf ligt. Als werknemers geleerd wordt veilig met hun lichaam om te gaan, kunnen zij zelf voor preventie en herstel van fysieke klachten zorgdragen. Een passieve behandeling door een therapeut wordt hierdoor meestal overbodig en is daarom ook niet bestanddeel van de ZelfZorg aanpak.

Waarom BodyProtect van MTSR?

Wanneer mensen fysiek verminderd belastbaar zijn dan gebruiken ze hun lichaam nog te vaak op een onveilige manier, hierdoor wordt herstel tegengewerkt, duurt het herstel langer en is de kans op een terugval groter. Men is zich niet bewust van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om de genezing beter en sneller tot stand te brengen. Door het overbelastte lichaamsdeel tijdens het herstelproces veilig te gebruiken, wordt het natuurlijke herstel bevordert en kunnen terugvallen voorkomen worden. De werknemers wordt geleerd deze eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Preventie van Fysieke Overbelasting:

1. Preventie van verzuim vóór er klachten zijn. MTSR leert werknemers fysieke overbelasting te voorkomen;

2. Preventie van verzuim bij fysieke klachten en (dreigend) verzuim. MTSR zorgt bij fysieke klachten voor directe preventie van verdere fysieke overbelasting en daarmee voor een snel herstel;

3. Preventie door een leeftijdsbewust beleid, bijdragen aan een genuanceerde afstemming van de fysieke belasting op de individuele werknemer.

MTSR BodyProtect maakt mensen bij blessures bewust van veilig en onveilig lichaamsgebruik. Dat doen wij door mensen met blessures te leren hun lichaam veilig te gebruiken in hun werk en thuissituatie. Hiervoor zijn speciale scholingsprogramma’s ontwikkeld. Voorafgaand wordt een intaketest met de gepatenteerde BodyGuard afgenomen. Zo wordt beoordeelt in welke mate iemand zijn lichaam onveilig gebruikt. Dit wordt direct gefilmd en vastgelegd voor feedback. Verder worden er professionele hulpmiddelen ingezet om onveilig lichaamsgebruik te voorkomen en veilig lichaamsgebruik aan te leren. Denk hierbij aan beweging beperkende middelen om foutief lichaamsgebruik te voorkomen en de STEP-bel waarbij bij foutief bewegen een signaal afgaat.

Kenmerken MTSR veilig lichaamsgebruik:

  • Poortwachter proof
  • Gericht op aanwezigheid, stimuleren van snelle en verantwoorde werkhervatting
  • Transparante communicatie, onder andere met bedrijf en bedrijfsarts
  • Dienstverlening op maat, naar keuze bij MTSR, op bedrijf of bij werknemer
  • Landelijke uniformiteit en kwaliteit, dienstverlening, realtime online toezicht
  • Garantie op verzuimreductie
  • Resultaat gericht
  • Partner bij verzuimmanagement
  • Wetenschappelijke onderbouwing
BodyGuard
Waarom de BodyGuard van MTSR?

Regelmatig kunnen mensen zich niet voorstellen dat hun ruggebruik niet veilig genoeg is, ze denken alles goed te doen en zoeken de oorzaak van de rugklachten buiten zichzelf. De enige manier om te weten of uw ruggebruik echt veilig is, is dit te controleren met de BodyGuard. Dit is een draagbaar apparaatje met een sensordraad die bij uitrekking van de rug een elektrisch signaal produceert. De mate en tijd van de uitrekking wordt in een grafiek aangegeven. Met de BodyGuard kunnen we meten hoe veilig uw ruggebruik is.

Één test voor diverse klachten

Ook bij nek-, schouder-, knieklachten en andere spier- en gewrichtsklachten kan MTSR met de BodyGuard testen in welke mate u zelf een negatieve invloed heeft op het herstel van klachten, hoe dit omgedraaid kan worden en een snel herstel kan worden gerealiseerd.

Een voorbeeld van een BodyGuard test:

De BodyGuard wordt in dit voorbeeld op de rug bevestigd. Bij het maximaal voorover buigen wordt de beweging op video vastgelegd en tegelijkertijd wordt in een grafiek de mate waarin de sensor wordt uitgerekt weergegeven. Vervolgens wordt een alarmgrens op 70% van de maximale buiging ingesteld. Bewegingsuitslagen boven de 70% zijn ongezond en zullen klachten provoceren. Vervolgens worden er 5 standaard handelingen verricht. De meting laat dan zien hoe de rug beweegt ten opzichte van de alarmgrens en de maximale buiging. Vervolgens laat de instructeur een voorbeeld zien van een meting met de BodyGuard bij iemand die dezelfde handelingen verricht met de Gewicht Heffers Techniek (GHT) en maakt hiermee duidelijk hoe je met GHT onder de alarmgrens en ver van de maximale buiging kunt blijven. De buiging van de rug blijft onder de alarmbuiging ver weg van de maximale buiging.

Multidisciplinaire interventies

MTSR biedt al ruim 15 jaar coaching en multidisciplinaire interventies voor medewerkers met psychische, psychosociale en fysieke klachten, zowel werk- als privé gerelateerd alsook een combinatie van daarvan. De focus van begeleiding ligt op activering. De verschillende interventies die hieronder vallen, worden verdeeld in 3 soorten producten die MTSR voor werkgevers heeft uitgewerkt. Aan de basis staat altijd een vraag van de werkgever of medewerker centraal.

Meer informatie