MTSR biedt de volgende QEEg onderdelen aan:
Q-Assessment

De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een steeds grotere mate van flexibilisering en dynamiek. Hierdoor is het voor u als bedrijf essentieel dat u onder alle omstandigheden kan beschikken over kwalitatief goede medewerkers, die op de juiste momenten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn om het werk uit te voeren. Dit vraagt om een gedegen en weloverwogen planning van uw personeelsbeleid, waarbij borging van de benodigde kennis en vaardigheden van uw personeel voorop staat. Door middel van een Q-Assessment kunt u zich hiervan verzekeren. Een Q-Assessment zorgt namelijk op een kwalitatief en kwantitatieve innovatieve preventieve kennis en vaardigheden meting. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de laatste technieken die ons maximale kwantitatieve informatie geven over het functioneren van een mogelijk nieuwe werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een capaciteitenonderzoek, een intelligentieonderzoek als ook het meten van hersenactiviteit. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u de juiste werknemer op de juiste plek krijgt.

Q-Performance

U hebt een onderneming met een diversiteit aan talenten, maar worden deze ook op de juiste manier benut? Q-Performance brengt dit voor u op een kwantitatieve hoogwaardige manier in kaart. Zo wordt verspilling van aanwezig talent voorkomen en zorgt u ervoor dat uw werknemers op een maximaal performanceniveau kunnen functioneren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van moderne innovatieve technieken om hierover kwantitatieve data te verkrijgen. Daarbij kan gedacht worden aan een hersen-, hart- en bloedslagmetingen, als mede testen voor cognitieve performance. Wanneer daaruit blijkt dat het performance niveau van uw werknemer niet op het maximale niveau zit, kan dit alsnog gerealiseerd worden door peak performance training, welke zorgt voor een optimale balans van lichamelijke en geestelijke activiteit. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de specifieke talenten van uw werknemer. U bent hierdoor verzekerd van een optimale inzet van uw medewerkers.

Q-Stress

In het huidige maatschappelijke beeld is stress een veel voorkomend en kostbaar probleem. Dat geldt zeker ook voor u als werkgever. Te veel stress gedurende een te lange periode is immers een belangrijke oorzaak van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit leidt niet niet alleen leidt tot het (tijdelijk) verlies van uw werknemer maar ook nog eens tot hogere premies. Vaak is het echter moeilijk om zichtbaar te maken hoeveel stress iemand nu daadwerkelijk ervaart, laat staan dat zichtbaar gemaakt kan worden of deze hoeveelheid stress inderdaad te veel is voor een persoon. Met Q-Stress kan daar nu echter verandering in komen. Q-Stress stelt u namelijk in staat om een kwantitatief overzicht te krijgen van de hoeveelheid stress die uw werknemer ervaart. Dit gebeurt door het meten van de mentale status. Bovendien kan zichtbaar gemaakt worden of dit stressniveau daadwerkelijk reeds te veel is voor uw werknemer. Wanneer er sprake is van medicatie kan ook bekeken worden of deze inderdaad effectief is. U kunt hier dan op schakelen en er mede voor zorgen dat uw werknemer weer duurzaam inzetbaar wordt.

Multidisciplinaire interventies

MTSR biedt al ruim 15 jaar coaching en multidisciplinaire interventies voor medewerkers met psychische, psychosociale en fysieke klachten, zowel werk- als privé gerelateerd alsook een combinatie van daarvan. De focus van begeleiding ligt op activering. De verschillende interventies die hieronder vallen, worden verdeeld in 3 soorten producten die MTSR voor werkgevers heeft uitgewerkt. Aan de basis staat altijd een vraag van de werkgever of medewerker centraal.

Meer informatie