Ons team van gespecialiseerde fysiotherapeuten staat voor u klaar
Hoogstaande fysiotherapie van MTSR vindt u onder het mom van MT-fysio, in Brunssum en Sittard. Iedere fysiotherapeut vult elkander aan met kennis, ervaring en aanpak. Daarbij is persoonlijke aandacht erg belangrijk waarbij uw herstel centraal staat. Het voorkomen is beter dan genezen. Daarom helpt de fysiotherapeut u tevens bij het voorkomen van herhalingen van uw fysieke klachten. Hieronder vindt u alle diensten op het gebied van fysiotherapie:

Blijf niet langer lopen met uw klachten en maak een afspraak: +31(0) 46 43 63 800

Manuele therapie

De manueel therapeut houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. Dat wil zeggen de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.

Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden bij het stellen van de diagnose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de wervelkolom en die met wervelkolom samenhangen, zal de manueel therapeut vooral binnen dit gebied werken. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van gewrichten verholpen of gereduceerd worden. De manueel therapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van passief mobiliserende of manipulerende technieken, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie. Als er sprake is van een overbeweeglijkheid in de gewrichten kan de manueel therapeut met specifieke trainingsadviezen de patient leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen. Naast het verbeteren van de functie van de gewrichten is het optimaliseren van houding en beweging in werkzaamheden, sport en hobby's van groot belang.

Wilt u meer weten over de aanpak van manuele therapie? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

 
Oedeem therapie / manuele lymfdrainage

Oedeemtherapie richt zich op het behandelen van veneus en lymfe oedeem. Deze verschillende oedemen vereisen een andere aanpak. De oedeemtherapeut kan het oedeem beoordelen, u advies geven en doelgericht behandelen. De manuele lymfedrainage richt zich op het behandelen van lymfoedeem. De oorzaken van lymfoedeem is een slecht functionerend lymfestelsel, weefselvocht hoopt zich op en zorgt voor opgezette en dikke ledematen.

Lymfoedeem kan aangeboren zijn, maar vaker is de oorzaak te vinden in een trauma, operatie, bestraling of een slecht werkend vaatstelsel. Sommige mensen hebben pijn, andere hebben alleen hinder. Als er niets aan lymfoedeem gedaan wordt, kunnen er ontstekingen, zoals wondroos en gewrichtsklachten ontstaan. Tijdig herkennen van de symptomen en de juiste behandeling zijn daarom van groot belang. Niet alleen ter bestrijding van de klachten, maar ook om erger te voorkomen.

Wilt u meer weten over deze vorm van fysiotherapie? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

 
COPD doelgroeptraining

COPD is een afkorting van 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease'. Vrij vertaald staat dit voor 'een niet voorbijgaande longziekte, waarbij de ademhaling belemmerd is'. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Deze aandoeningen lijken erg op elkaar en gaan vaak samen.

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën ontstoken. Dat zijn de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen. Hierdoor wordt meer slijm aangemaakt waardoor ademen lastiger wordt. Bij longemfyseem is sprake van ontstekingen aan de longblaasjes, de uiteindjes van de luchtpijpvertakkingen. Bij een inademing pompen deze longblaasjes zuurstof in het bloed en bij een uitademing sturen ze afvalstoffen, zoals koolzuur, uit het lichaam. Ontstoken blaasjes kunnen hun taken niet meer (goed) uitvoeren, waardoor het moeilijker wordt om zuurstof op te nemen en afvalstoffen kwijt te raken. De gevolgen hiervan zijn niet direct merkbaar, omdat er miljoenen longblaasjes zijn. COPD wordt daarom meestal pas na het veertigste levensjaar vastgesteld. Symptomen zijn benauwdheid, kortademigheid en hoesten. De mate van COPD wordt uitgedrukt in GOLD stadia. Bij GOLD 1 is er sprake van lichte COPD, bij GOLD 4 zeer ernstig COPD. Bij stadium GOLD 2 komt de behandeling in aanmerking als chronische indicatie.

In onze praktijk verzorgen wij doelgroeptrainingen voor cliënten met COPD. Hierin krijgt iedere deelnemer een eigen oefenschema op maat die regelmatig wordt geëvalueerd. De trainingen vinden plaats in groepsverband met lotgenoten waarvan veel steun wordt ervaren.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

 
Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt cliënten waarbij sprake is van chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten, onverklaarde klachten, depressie en/of angststoornissen of een burn-out.De klachten van cliënten kunnen zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten zoals duizeligheid en hoofdpijn, maar ook spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak (onbegrepen klachten) en klachten die samenhangen met stress kunnen worden behandeld door onze psychosomatisch fysiotherapeut. Er wordt gekeken naar het verband tussen lichaam, geest en omgeving. Hierbij blijven de lichamelijke klachten altijd het uitgangspunt.

Hoe wordt u geholpen?

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt samen gewerkt aan het herstellen van de balans. Afhankelijk van de hulpvraag, een intakegesprek en een intake onderzoek bepaalt de therapeut de behandeldoelen. Samen met de cliënt wordt een therapieplan opgesteld met onder andere psychosomatische fysiotherapie oefeningen. De lichamelijke, psychologische en sociale aspecten worden betrokken bij de behandeling. De cliënt dient eigen inbreng en actieve inzet te hebben in het herstel- en in het veranderingsproces.

Wat kan het doel van de behandeling zijn?

 • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden;
 • Toepassen van ontspanningsvaardigheden;
 • Verbeteren van ademhaling of adempatroon;
 • Verhogen van de algehele belastbaarheid;
 • Het aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen;

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysio werkt dan (met uw toestemming) samen met de verwijzend arts, een psycholoog, een bedrijfsarts of andere zorgverleners.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Het wordt vergoedt uit de aanvullende verzekering afhankelijk van de polisvoorwaarden van zorgverzekering. Ten opzichte van tweedelijnszorg en psychologie brengt fysiotherapeut voordelen met zich mee zoals:

 • Toegankelijkheid;
 • Laagdrempelig;
 • Geen verwijsbrief nodig;
 • Geen wachtlijst;
 • Frequentere behandelcontacten (indien gewenst).

Bent u op zoek naar een psychosomatische fysiotherapeut in Brunssum en omgeving en wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

 
Chronische pijn / Fibromyalgie
Chronische pijn

Als pijn langer aanhoudt dan de verwachte hersteltijd van een letsel, als de relatie met de weefselschade al is verdwenen, spreken we van chronische pijn. Soms is er een duidelijke oorzaak voor de pijn, bijvoorbeeld gewrichtsklachten door reuma, soms is de oorzaak minder duidelijk, bijvoorbeeld bij chronische lage rugklachten.

Een gehanteerde regel is dat pijn die langer duurt dan 6 maanden chronisch is. Die pijn heeft dan meestal geen signaalfunctie meer, maar kan wel de kwaliteit van leven verminderen. Bij langdurige pijn en bij de beperkingen die dan ontstaan in de dagelijks activiteiten, gaan vooral psychische en/of sociale factoren een rol spelen. Chronische pijn is complexer om te behandelen dan acute pijn.

Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk "pijn in bindweefsel en spieren". Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid, die chronisch zijn. Waardoor mensen met fibromyalgie precies klachten krijgen, is onbekend. In hun lichaam is niets te vinden dat de aandoening kan verklaren. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Er zijn geen medicijnen om de aandoening te genezen. Wel kunnen de klachten verminderen met pijnstillers, matige beweging en rust.

Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

 
Medische trainingstherapie

Medische Trainingstherapie richt zich op het verhelpen van specifieke klachten en het beter kunnen functioneren met een bepaalde aandoening. Er wordt gewerkt met een trainingsprogramma dat inspeelt op uw individuele klachtenpatroon. Zo kunt u op een verantwoorde manier uw lichaam trainen.

Voor wie is Medische Trainingstherapie geschikt?

Medische Trainingstherapie is voor iedereen die:

 • gericht wil trainen in kleine groepen met persoonlijke en deskundige begeleiding;
 • klachten heeft aan het houdings- en/of bewegingsapparaat;
 • verantwoord wil revalideren na een blessure, operatie of ongevalletsel;
 • met hart- en/of longklachten in conditie wil blijven.

Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

 
Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van; primaire,secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfartsen, arbo adviseurs en verzekeringsartsen. Omdat MTSR vestigingen in Brunssum en Sittard heeft is de fysiotherapie goed te bereiken voor iedereen die woonachtig is in Zuid-Limburg.

Wilt u meer weten over deze vorm van fysiotherapie? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Specialisten in fysiotherapie, Brunssum en Sittard