Arbodienst gerelateerde specialisaties

De dienstverlening van MTSR bestaat uit verschillende arbodienst gerelateerde specialisaties. MTSR heeft twee locaties, namelijk in Brunssum en Sittard. Zo is de service van MTSR altijd dicht bij huis. Of u nou iemand nodig hebt voor de begeleiding van een re-integratietraject of iemand die u kan helpen op het gebied van arbeidsrecht, MTSR heeft het allemaal in huis. Tevens kunt u gebruik maken van een van onze bedrijfsartsen, mocht u medisch advies nodig hebben. Ook preventieve hulp betreffende verzuim kan MTSR u bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de arbodienst gerelateerde specialismen binnen MTSR:

Begeleiding van ziekteverzuim
Omgaan met een zieke, ziekte en verzuim.

Ziekteverzuimbegeleiding kan erg lastig zijn voor u als ondernemer, het kost namelijk tijd en geld. U moet kennis hebben van de ziektewet en openstaan voor signalen die kunnen leiden tot preventie van toekomstig ziekteverzuim. MTSR kan het u gemakkelijk maken met een stuk praktische organisatie, een preventieve aanpak en een verzuimbeleid. Met MTSR werkt u structureel aan een vermindering van arbeidsgebonden gezondheidsklachten. Hierdoor zal het ziekteverzuim afnemen, zullen de kosten verminderen en zal de werksfeer verbeteren. Ook kan de bedrijfsadviseur training en coaching bieden in het kader van ‘Positief Verzuimmanagement’ om uw leidinggevenden te helpen met verzuim om te gaan. Onze bedrijfsadviseur heeft kennis van wetgevingen zoals de ziektewet en wet verbetering Poortwachter en andere sociale, maatschappelijke en financiële aspecten die kunnen bijdragen aan een beter verzuimbeleid. Tevens kunt u gebruik maken van gecertificeerde bedrijfsartsen. Alle diensten onder een dak: dat is MTSR.

Re-integratiespecialist

Hoe langer verzuim duurt, hoe moeilijker het is om terug te keren. Re-integratie omvat alle acties die benodigd zijn om het verzuim van uw werknemer zo kort mogelijk te houden. Dat vraagt om een re-integratiespecialist met kennis en ervaring. Naast goede afspraken houdt de re-integratiespecialist rekening met sociale en juridische factoren. De re-integratiespecialist geeft adviezen aan onder andere de casemanager.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Arbeidsrechtspecialist

Ondanks dat u alles eraan doet om een goed werkklimaat te behouden, kan het onverhoopt toch voorkomen dat u advies moet inwinnen van een arbeidsrechtspecialist. Onze adviezen hebben betrekking op uw rechten als werkgever en op de rechten van de werknemer, maar houden door de brede kennis ook rekening met andere oplossingen met zoals bijvoorbeeld re-integratie spoor 1 en spoor 2.


Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Arbeidsdeskundige

Hoe zet men een medewerker weer volledig terug in zijn of haar kracht? Een arbeidsdeskundige kijkt verder dan werk alleen. Met een expertise op financiële, maatschappelijke, sociale en juridische aspecten wordt een arbeidsdeskundig onderzoek opgezet dat terugkeer naar werk mogelijk maakt met inachtneming van de behoeften van beide partijen. Ziekte is namelijk voor beide partijen onaangenaam. Daarom is het essentieel dat er een oplossing komt en het proces daartussen zodanig verloopt dat de medewerker met een prettig gevoel weer instroomt zonder dat dit inspanningen van de werkgever benodigd. Dat is de waarde van een arbeidsdeskundige van MTSR.

Wet Verbetering Poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter is een initiatief van de overheid om langdurig verzuim tegen te gaan. Hierbij worden zowel de werkgever als de werknemer beschermd. De arbeidsdeskundige van MTSR neemt deze aspecten mee in het plan van aanpak. Zo weet u zeker dat het plan van aanpak voldoet aan de wettelijke standaarden van re-integratie en de arbodienst wanneer het wordt voorgelegd bij UWV.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Bedrijfsarts

Wanneer een werknemer zich langdurig ziek meldt, of u twijfelt over een ziekmelding kunt met een bedrijfsarts van MTSR een onafhankelijk advies inwinnen. De bedrijfsarts is het eerste contact met uw werknemer, en zal het volledige ziektebeeld in kaart brengen. Vervolgens beslist de bedrijfsarts of de werknemer ziek kan worden verklaard. Het volledig en juist in kaart brengen van het ziektebeeld is cruciaal voor een fundamenteel goed opgezet plan van aanpak wanneer re-integratie bij ziekteverzuim nodig is. Doordat MTSR verschillende specialisaties in huis heeft kan de bedrijfsarts ook adviezen geven om verzuim binnen uw bedrijf preventief tegen te gaan. Preventieve hulp voor ziekteverzuimbeleid zorgt niet alleen voor minder zieken, maar snijdt op den duur in de kosten en zorgt voor een verbetering van de werksfeer.

Een bedrijfsarts wordt vaak verward met een arbo arts. Een arbo arts werkt onder toezicht van een bedrijfsarts en mag niet een zieke werknemer doorverwijzen naar een specialist. MTSR werkt met afgestudeerde bedrijfsartsen en heeft alle faciliteiten onder een dak om u en uw werknemer volledig en snel van dienst te zijn. MTSR heeft twee locaties, gevestigd in Brunssum en Sittard, wat betekent dat de reisafstand naar de bedrijfsarts voor werknemers nooit lang is. Ook werknemers die woonachtig zijn in Kerkrade of Sittard kunnen de bedrijfsarts bereiken binnen 20 minuten reisafstand.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Casemanager

Vooral bij gecompliceerde ziektegevallen is het moeilijk om het proces van re-integratie te bewaken. MTSR biedt casemanagers die kennis hebben van alle facetten waar het plan van aanpak betrekking op heeft. De casemanager houdt toezicht tijdens het proces of er volgens de Poortwachter-richtlijnen wordt gewerkt. De visie van de casemanagers bij MTSR is een snel re-integratieproces waar de gezondheid van de werknemer voorop staat. Soms is het mogelijk om een nieuwe passende functie te creëren. De casemanager kan hierin een bijdrage leveren en heeft kennis van de wetten (WIA, Ziektewet en/of WGA) die hierbij een rol kunnen spelen.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Bedrijfsmaatschappelijk werker
Een arbeidsconflict, stress vanuit een thuissituatie, onzekerheid bij een reorganisatie of een traumatische gebeurtenis kan er onder andere voor zorgen dat de arbeidsproductiviteit verlaagt. Soms kunt u situaties niet alleen oplossen en is er behoefte aan een gespecialiseerde gesprekspartner op het gebied van maatschappelijk werk. Een maatschappelijk werker bij MTSR zorgt voor een duurzame inzetbaarheid bij uw medewerkers door trainingen te geven aan leidinggevenden of door individuele hulp te bieden. Maatschappelijk werk op de werkplek draagt bij aan een werkklimaat waar werknemers goed in hun vel zitten, creatief zijn en beter presteren. Bovendien zorgt maatschappelijk werk ervoor dat een medewerker zich niet langdurig ziek hoeft te melden en kan ervoor zorgen dat het werk op een positieve manier bijdraagt aan het herstel.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Arbeidsomstandigheden en de risico’s

Het overheidsbeleid op het gebied van veilige en acceptabele arbeidsomstandigheden laat niets aan de verbeelding over. Werkgevers zijn verplicht alle risico’s in kaart te (laten) brengen die er in hun bedrijf aanwezig zijn en moeten deze in een Plan van Aanpak vastleggen. Ook welke maatregelen er genomen gaan worden (de zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie) dient u vast te leggen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De richtlijnen uit het RI&E en het Plan van Aanpak moeten door iedereen worden nageleefd. Zo werken werkgevers en werknemers sámen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat. Met het uitvoeren van een RI&E werkt u aan een goed arbobeleid en met goede arbeidsomstandigheden vermindert u de kans op ongelukken en ziekteverzuim. Het opstellen van de RI&E vraagt natuurlijk om kennis van zaken. MTSR kan u deze zorg volledig uit uw handen nemen.

Inventarisaties die wij zoal uitvoeren zijn onder andere:

  • Algemeen onderzoek in bedrijfspanden
  • Machineveiligheid en veiligheidsgedrag
  • Alles rond gevaarlijke stoffen, explosieve atmosferen en preventie
  • Zwangerschap en risico’s, fysieke belasting jeugdigen
  • Beeldschermwerk, straling, lawaai, trillingen
Doe de RI&E quickscan!

Arbodienst Brunssum en Sittard