Nieuws

juli 7, 2020

Een inactieve leefstijl als pandemie op zichzelf

‘Het menselijk lichaam moet bewegen. En dat doen we vandaag de dag veel te weinig’ Een quote uit een column van Erik Scherder, neuropsycholoog. Dat bewegen belangrijk is wisten we al, maar wat maakt het in tijden van pandemieën nou extra belangrijk. Physical inactivity Physical inactivity is een ernstige gezondheidsbedreiging die in de afgelopen jaren al meerdere keren in studies benadrukt is geworden. Deze lichamelijke inactiviteit wordt op zichzelf al vaak als een pandemie omschreven, het blijkt namelijk doodsoorzaak nummer 4 te zijn. Matig intensief bewegen is dan ook als algemeen advies gegeven. Hier is in Nederland zelfs een norm […]
juni 30, 2020

Revalideren na COVID-19. De weg naar een actievere leefstijl.

Inmiddels zijn veel mensen in Nederland besmet geraakt of geweest met het coronavirus. Velen hebben deze ziekte thuis doorgemaakt. Er zijn echter ook veel mensen opgenomen in het ziekenhuis of zelfs op de IC. Dit alles heeft vergaande gevolgen voor zowel de fysieke als de psychische gesteldheid. Een groot deel van de mensen die genezen zijn van het coronavirus blijft dan ook klachten behouden omtrent fysieke en psychologische aspecten. Binnen MT-Fysio en MTSR kunnen wij beide aspecten aanpakken en juist bij ons kunnen deze twee goed gecombineerd worden. Men kan op zowel fysiek als psychisch vlak klacht houden. Het is […]
juni 22, 2020

Audit arbodienst behaald!

Wist je dat We beginnen de week met een wist-je-datje, namelijk… Wist je dat MTSR vorige week de audit binnen de arbeidsdienst heeft behaald?! Vanaf 1 januari 2020 is het voor arbodiensten verplicht om samen te werken met een ISO 27001 gecertificeerde leverancier, de internationale vorm voor informatiebeveiliging.   Wat is ISO 27001 Door het ISO 27001 certificaat te behalen toont een organisatie aan dat de informatiebeveiliging op orde is. In de ISO 27001 norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden. Ook stelt de norm eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd […]
juni 18, 2020

Bewegen en psychische gezondheid

Zoals uit de vorige twee posts over het project Vooruit! is gebleken, is Vooruit! een lichaamsgerichte therapie die kan helpen de verstoorde balans weer te herstellen. Sinds een groot onderzoek in 2009 weten we dat regelmatig lichamelijk actief zijn, een positieve invloed heeft op onze psychische gezondheid. Mensen die lichamelijk actief zijn hebben bijvoorbeeld 1,5 keer zo’n kleine kans op het krijgen van psychische stoornissen en herstellen 1,5 keer zo vaak! Wat zijn psychosomatische klachten?    Vooruit! is geschikt voor personen, die klachten ervaren doordat er een verstoring is tussen lichamelijke en psychische belasting. De samenhang tussen lichamelijke klachten en de […]
juni 12, 2020

Graded Activity

Graded activity is een behandelprogramma voor mensen met chronische pijn zonder aanwijsbare oorzaak, gebaseerd op gedragsmatige leertheorieën. Het programma is gericht op het stapsgewijs opbouwen van activiteiten volgens een veilig opbouwschema, waarbij U leert zelfstandig uw activiteitenniveau op te bouwen en te handhaven.   Voor wie?     Graded activity is geschikt voor mensen die te maken hebben met langdurige pijnklachten, langdurig werkverzuim t.g.v. pijnklachten, pijn zonder aanwijsbare oorzaken na diverse onderzoeken en/of mensen die al veel verschillende therapieën met onvoldoende succes hebben geprobeerd. Kenmerkend voor de doelgroep is dat deze klachten leiden tot het verminderen van dagelijkse activiteiten, waardoor de belastbaarheid […]
juni 9, 2020

Wat is hartcoherentietraining?

Onze huidige leefstijl veroorzaakt bij veel mensen steeds meer stressklachten. Er zijn meestal meerdere factoren aanwezig die hierin een rol spelen. Bij de één is het b.v. een hoge werkdruk, bij de ander een ongezond voedingspatroon of te weinig beweging. De combinatie van deze stressfactoren kan leiden tot moeheid, verminderde prestaties en diverse gezondheidsklachten. Overgewicht, een verhoogde bloeddruk, een (beginnende) suikerziekte of een verhoogd cholesterolgehalte zijn uitingen van het metabool syndroom, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. De meest effectieve maatregel ter voorkoming van een metabool syndroom is het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Veel mensen hebben er echter […]
maart 19, 2018
iso 1900

Nieuwe kwaliteits-en arbocertificaten

Ook in 2019 hebben wij weer onze kwaliteits- en arbocertificaten behaald. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is officieel goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens kwaliteitsmanagementsysteemnormen ISO en Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten.
november 21, 2017
Paulien mtsr

Paulien en de GZ-opleiding

Na een lange toelatingsprocedure heeft MTSR, begin 2016, akkoord gekregen, vanuit het RINO, om een opleidingsplek aan te bieden voor GZ psycholoog.  Deze brede, generalistische opleiding is erop gericht ruim inzetbare professionals op te leiden, die beschikken over actuele kennis en vaardigheden op het gebied van psychologische zorgverlening. Binnen het psychologenteam van MTSR is Paulien van Os als eerste gestart met de opleiding en is inmiddels ruim een jaar bezig. Zelf geeft zij hierover het volgende aan; In september 2016 ben ik met de opleiding gestart. Het is een leerzame uitdaging waarbij ik alle ruimte vanuit MTSR krijg om mezelf […]
november 21, 2017
arbo

MTSR gaat voor certificering voor de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

In de vorige nieuwsbrief heeft u alles kunnen lezen over de veranderingen in de arbeidsomstandighedenwet. Dit brengt niet alleen veranderingen mee voor werkgevers en werknemers, maar natuurlijk ook voor onszelf als arbodienstverlener. Zoals u van ons gewend bent, zijn wij dan ook hard aan de slag gegaan om volledig te werken conform de wet- en regelgeving. Daarin zijn wij inmiddels zover gevorderd dat MTSR klaar is om gecertificeerd te worden conform de nieuwe ISO eisen die daaraan gesteld worden. ISO staat voor International Organization for Standardization en is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten (de zogenaamde ISO-leden). Internationale Standaarden verzekeren […]
november 21, 2017
therapie

Terugblik Andulatietherapie

Op 2 en 3 september waren de pijnverlichtingsdagen bij MT Fysio. Voorafgaande aan deze dagen was er al veel belangstelling en beide dagen werden dan ook erg druk bezocht. De agenda van deze dagen was op een enkel halfuurtje na volledig gevuld. Dit was voor ons een bevestiging dat ook mensen in deze regio geïnteresseerd zijn in deze therapievorm. Iedereen die langs kwam had last van chronische pijnklachten, waarbij het grootste gedeelte na de therapie zeer positief was over het resultaat. Bijna iedereen voelde zich meer ontspannen en ervaarde minder pijnklachten. Voor een aantal ging er zelfs een nieuwe wereld […]
november 21, 2017
werkgever

Een nieuwe zorgverzekering kiezen voor 2018

De wintertijd is inmiddels alweer een tijdje ingegaan. Naast het feit dat het dan weer vroeger donker is, Sinterklaas weer richting Nederland komt en de feestdagen weer in het verschiet liggen, komt ook de mogelijkheid voor het kiezen van een nieuwe zorgverzekering dichterbij. Sinds de inwerkingtreding van de zorgverzekeringswet in 2006, heeft iedere Nederlander boven de 18 namelijk de mogelijkheid zijn of haar zorgverzekering zelf te kiezen. Het maken van die keuze is in de jaren na 2006 echter niet gemakkelijk geworden. Inmiddels worden namelijk ruim 71 polissen aangeboden, verdeeld over meerdere zorgverzekeraars die vervolgens weer onderverdeeld zijn in een […]
november 21, 2017
Jade mtsr

Jade stelt zich voor…

Ik ben Jade Stultjens en momenteel werkzaam als psycholoog binnen het Kind & Jeugd team van MTSR. Ik heb afgelopen jaar de master Mental Health aan de Universiteit van Maastricht gevolgd. Voor mijn thesis heb ik onderzoek gedaan naar pesten binnen acht basisscholen in Limburg, waarbij ik me gericht heb op de Pestvrij Monitor, een niet-anonieme vragenlijst die pesten binnen een klas in kaart brengt. Op basis van eerdere wetenschappelijke bevindingen en praktische feedback is de vragenlijst zodanig aangepast dat hij voldoet aan de wetgeving en makkelijk inzetbaar is voor scholen. De resultaten van de vragenlijst heb ik verwerkt in […]