Een nieuwe zorgverzekering kiezen voor 2018

werkgever

De wintertijd is inmiddels alweer een tijdje ingegaan. Naast het feit dat het dan weer vroeger donker is, Sinterklaas weer richting Nederland komt en de feestdagen weer in het verschiet liggen, komt ook de mogelijkheid voor het kiezen van een nieuwe zorgverzekering dichterbij. Sinds de inwerkingtreding van de zorgverzekeringswet in 2006, heeft iedere Nederlander boven de 18 namelijk de mogelijkheid zijn of haar zorgverzekering zelf te kiezen.

Het maken van die keuze is in de jaren na 2006 echter niet gemakkelijk geworden. Inmiddels worden namelijk ruim 71 polissen aangeboden, verdeeld over meerdere zorgverzekeraars die vervolgens weer onderverdeeld zijn in een aantal hoofdconcerns. Daarmee is het keuzeaanbod inmiddels dusdanig groot dat het lastig wordt een keuze te maken en veel mensen ervoor kiezen bij de oude verzekering te blijven of hun keuze op prijs te baseren. Vooral dat laatste kan uiteindelijk nadelig voor u uitpakken.

Op hoofdlijnen kunnen namelijk drie type zorgverzekeringen onderscheiden worden;

  • De naturapolis
  • De restitutiepolis
  • De budgetpolis

Afhankelijk van de door u gemaakte keuze krijgt u vrijheid in het kiezen van u eigen zorgaanbieder dan wel specialist. Daarbij is het zo dat u bij een budgetpolis beduidend minder eigen vrijheid heeft een keuze te maken dan bij de restitutiepolis of dat u zelf een behoorlijk bedrag moet bijbetalen als u alsnog zelf voor deze zorgaanbieder/specialist wil kiezen. Dit maakt dat de keuze voor een voordelige zorgverzekering aan het begin van het jaar, uiteindelijk een negatief financieel gevolgd heeft aan het eind van datzelfde jaar. Het is dan ook belangrijk dat u daarin nu een goede keuze maakt. Binnen MTSR hebben wij mensen die u hierin op een open en transparante manier kunnen adviseren. Mocht u daarvan gebruik willen maken dan kunt u via het secretariaat contact met ons opnemen.