MTSR BV zal vanaf januari 2023 zijn diensten gefaseerd overdragen aan De GezinsManager.
Persoonlijke omstandigheden van de directie liggen hier aan ten grondslag.

De ARBO dienstverlening is reeds ondergebracht bij Perspectief. Meer informatie over deze
organisatie vindt u op hun website www.perspectief.eu

MTSR – geestelijke gezondheidszorg én jeugdzorg zal gefaseerd onderdeel worden van De
GezinsManager BV. De naam MTSR ZORG wordt voorlopig voortgezet. Met diverse
zorgverzekeraars is al overeenstemming gevonden en is overname van contracten een feit.

Met JENS is reeds een contractwijziging door De GezinsManager ondertekend.

Voor cliënten – volwassenen en jeugdigen – verandert er voorlopig niet veel. Behandelingen worden
voortgezet op de locaties in Brunssum en Sittard

De overname van de ggz activiteiten van MTSR past binnen de ambities van De
GezinsManager naar meer kwaliteit en diversiteit op gebied van ambulant specialistisch
hulpaanbod. Mocht u vragen hebben over deze organisatorische wijzigingen dan kunt u contact
opnemen met MTSR via email.

Roel Bergmans – Directeur De GezinsManager BV

Joyce Zuidema – Directeur MTSR BV