Nieuwe kwaliteits-en arbocertificaten

Recent hebben wij onze kwaliteits-en arbocertificaten behaald! Ons kwaliteitsmanagementsysteem is officieel goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens kwaliteitsmanagementsysteemnormen ISO en Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten.