Kind- en jeugdpsycholoog

Kind-en jeugdpsycholoog MTSR

Werken met kinderen vereist deskundigheid. De kinder- en jeugdpsycholoog kijkt bij de aanmelding naar de ontwikkeling van het kind of de jeugdige.  Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, leerontwikkeling en de context van de problemen van het kind of de jeugdige. Ieder kind verdient een persoonlijke aanpak waar welzijn voorop staat.


De kinderpsycholoog werkt samen met ouders en omgeving

Het dagelijks leven en betrokkenen zoals familieleden, school etc. kunnen van grote invloed zijn op de gedragsontwikkeling of het sociaal welbevinden van het kind. MTSR hecht dan ook grote waarde aan een samenwerking tussen de kinderpsycholoog, het gezin en alle plaatselijke en regionale betrokkenen. Dit resulteert in een onderscheidend vermogen om kinderen en ouders in hun kracht terug te plaatsen.


Behandelingen kinderpsycholoog MTSR

Er wordt op meerdere niveaus gewerkt in zowel de basis-generalistische GGZ (B-GGZ) als in de specialistische GGZ (S-GGZ). Naast diagnostiek houdt MTSR zich ook bezig met behandeling en begeleiding ten aanzien van kinderen met psychische problemen en kinderen met psychiatrische problemen.


MTSR biedt diagnostiek en behandelingen voor:

 • ADHD
 • Angst
 • Autisme
 • Depressie
 • Dwanghandelingen
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen (Hechtingsstoornis)
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Stoornissen in de kindertijd/adolescentie
 • Trauma
 • Dyslexie

Werkwijze

MTSR maakt gebruik van gespecialiseerde kinderpsychologen en orthopedagogen die werken met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, creatieve therapie, EMDR en het omgaan met boosheid en agressie. Tevens is het mogelijk met behulp van onze kinderpsychiaters medicamenteuze ondersteuning te bieden. MTSR streeft ernaar geen wachtlijst te hebben, waardoor kinderen en hun ouders snel geholpen kunnen worden. MTSR heeft vestigingen in Brunssum en Sittard. Zo bent u in heel Zuid-Limburg op slechts een steenworp afstand van MTSR verwijderd.


Vergoedingen

U kunt de behandeling voor uw kind laten vergoeden door de gemeente. Vraag eerst een verwijsbrief aan uw huisarts of een ander erkend verwijzer en maak een afspraak met de kinder- en jeugdpsycholoog.
Wilt u meer weten over de behandelingen van MTSR? Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek via het aanvraagformulier of bel ons op 046-43 63 800.Meldcode kindermishandeling

MTSR is verplicht de wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Dit is wettelijk verplicht voor alle professionals die in de diverse sectoren met kinderen werken. Situaties die onduidelijk en/of diffuus zijn, dienen volgens het in de Meldcode opgenomen stappenplan uitgezocht te worden (u kunt deze ter inzage zien op de praktijk of via de overheid opvragen). Deze landelijke richtlijnen kunt u tevens vinden via www.meldcode.nl, maar deze zijn ook schriftelijk te lezen op onze locaties.

Kinder- en jeugdpsycholoog in Zuid-Limburg