Kennis ontbijtsessie nieuwe arbeidsomstandighedenwet 2017

De nieuwe Arbowet “Lastig of Lüstig”

13 september jongstleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een aantal belangrijke wijzigingen van de Arbowet. Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Hiermee gaat gepaard dat preventie in bedrijven een nog prominentere rol gaat spelen binnen bedrijven. Tevens zijn ook maatregelen afgekondigd die de samenwerking tussen reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg dienen te verbeteren. 

Concreet hebben de wijzigingen de volgende doelstellingen:

  • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • Verbeterde toegang tot bedrijfsarts;
  • Het basiscontract arbodienstverlening;
  • Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.
  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker

Bovenstaande wijzigingen binnen de Arbowet vragen een inspanning van zowel werkgever, werknemer als ook de ondernemingsraden. Deze krijgen namelijk een belangrijke rol binnen het preventiebeleid van werkgevers. MTSR organiseert daarom een ontbijtsessie om duidelijk te maken wat precies gevraagd wordt en hoe dit in praktijk gebracht dient te worden. Tevens geven wij u daarbij een concrete samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen. 

Vanuit uw rol als werkgever of vanuit hun functie benieuwd geworden? 

Dan nodigen wij u graag uit voor een van onze informatieve ontbijtsessies aangaande de nieuwe arbeidsomstandighedenwet 2017 op dinsdag 15 november van 08:00 uur tot circa 10:00 uur en/of dinsdag 29 november van 08:00 tot circa 10:00 uur (inhoudelijk)
 
Locatie      : C-Mill
Adres        : Jan Camperstraat 9, gebouw C, 6416 SG Heerlen

Aanmelden:
Vanuit organisatorisch oogpunt zouden wij graag het aantal deelnemers weten. Dus als u komt, geef dit dan s.v.p. uiterlijk vrijdag 11 november door voor de kennissessie van 15 november en/of vrijdag 25 november voor de kennissessie van 29 november via het mailadres jvandijk@mtsr.nl of via info@mtsr.nl door. Graag onder vermelding van naam, hoedanigheid (directeur, HRM, staffunctionaris e.d.) en bedrijf. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een van uw relaties mee te nemen naar de bijeenkomst. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, kunt u ook dat in de mail aangeven.