Hulp@home

Binnen MTSR-GGZ zien we een uiteenlopende groep van cliënten die op verschillende gebieden in hun leven vastlopen. Een gedeelte van deze groep is binnen de GGZ klaar met zijn/haar behandeling, maar heeft toch nog een hulpvraag ten aanzien van praktische ondersteuning (begeleiding) in de thuissituatie (bijv. m.b.t. het huishouden, administratie, financiën, participatieproblemen, communicatie, sociale contacten etc.). Als behandelaar wil je de cliënt dan ook niet zomaar loslaten en kijk je samen naar mogelijkheden die organisaties in de omgeving bieden. Hierin loop je al snel aan tegen regels, wachttijden en afwijzingen omdat de hulpvraag te complex is. Dit heeft MTSR dan ook gemotiveerd op zoek te gaan naar een organisatie die ons hierin zou willen ondersteunen!

Eén van onze medewerkers Patricia Peelen (psycholoog) wees ons op de organisatie Hulp@Home.  Dit is een organisatie die ambulante begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of mensen met psychiatrische problematiek (bv. Autisme), voor zowel volwassenen als kinderen. Het unieke aan de begeleiding is dat er ruimte is voor cliënten met complexe vraagstukken die binnen het reguliere aanbod niet passend zijn. Als het gaat om complexe vraagstukken zien we vaak dat cliënten door alle wetten en regels niet weten waar ze moeten beginnen en worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Om dit voor te zijn kijkt Hulp@Home samen met de cliënt welke zorg er nodig is en helpen ze bij de aanvraag van een voorziening die nodig is om de ambulante begeleiding te kunnen realiseren. Hulp@Home heeft met diverse gemeenten in de regio contracten afgesloten waardoor, zodra de voorziening geregeld is, de begeleiding doorgaans makkelijk en snel gerealiseerd kan worden.

Een medewerker van Hulp@Home komt bij iedere casus persoonlijk naar de vestiging om kennis te maken met de cliënt. Tijdens dit gesprek stelt hij zichzelf voor en geeft hij aan wat Hulp@Home zou kunnen betekenen. Hierbij maakt deze medewerker meteen een inschatting of de cliënt passend is en kijkt hij hoe de cliënt zelf tegenover de begeleiding staat. Deze persoonlijke aandacht zorgt niet alleen voor een gerust gevoel bij de cliënt, maar ook als behandelaar is het prettig om te zien dat er persoonlijke aandacht is en je het vertrouwen kunt meegeven dat dit een organisatie is die iets te bieden heeft. Binnen de behandeling bouw je toch een vertrouwensband op met je cliënt en kan deze het moeilijk vinden om over te stappen naar een nieuwe begeleiding. Door het aangaan van dit driegesprek neem je deze twijfels vaak weg bij de cliënt.

MTSR wil goede zorg leveren aan cliënten, maar dit kunnen we niet alleen! We zijn er dan ook van overtuigd dat we hierin ook op zoek moeten gaan naar samenwerkingen die ons kunnen aanvullen en waarin MTSR natuurlijk ook altijd bereid is om te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen.  Hierbij is ons doel om de lijntjes kort te houden en passende zorg te leveren op korte termijn!