Graded activity is een behandelprogramma voor mensen met chronische pijn zonder aanwijsbare oorzaak, gebaseerd op gedragsmatige leertheorieën. Het programma is gericht op het stapsgewijs opbouwen van activiteiten volgens een veilig opbouwschema, waarbij U leert zelfstandig uw activiteitenniveau op te bouwen en te handhaven.

 

Voor wie?    

Graded activity is geschikt voor mensen die te maken hebben met langdurige pijnklachten, langdurig werkverzuim t.g.v. pijnklachten, pijn zonder aanwijsbare oorzaken na diverse onderzoeken en/of mensen die al veel verschillende therapieën met onvoldoende succes hebben geprobeerd. Kenmerkend voor de doelgroep is dat deze klachten leiden tot het verminderen van dagelijkse activiteiten, waardoor de belastbaarheid op lange termijn verder afneemt.

Wie niet?

Graded activity is niet geschikt voor mensen, die voordeel hebben bij een reguliere behandeling, die nog niet specialistisch onderzocht zijn of personen die geen motivatie hebben voor een gedragsverandering

Aanpak

Bij het graded activity programma worden de trainingsbelastingen niet volgens de standaard trainingsprincipes opgebouwd. Op grond van een individuele basismeting worden de belastingen geleidelijk op een veilige manier verhoogd. Iedere persoon begint op zijn eigen niveau. Wij richten ons bij deze behandelvorm op het verbeteren van de door u gekozen specifieke doelen. Hierbij gaat u inzicht krijgen in u eigen belastbaarheid en hoe u hierop kunt inspelen. Pijnvermindering is niet het primaire doel, maar kan als neveneffect optreden. Iemand die meer aankan, raakt ook minder snel overbelast.

 

Bent u bekend met chronische pijnklachten en voelt u zich aangetrokken tot ons programma? Neem dan contact op!