Functionaris Gegevensbescherming

MTSR BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MTSR BV houdt zich aan de eisen die de AVG en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MTSR BV, Annastraat 38 6161 GZ Geleen 046-4363800 overeenstemming met de AVG is bij MTSR BV een functionaris gegevensbescherming (FG) Daniel Hakvoort aangesteld. Deze is ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag: FG002929 17 Mei 2018

Contactgegevens:
Daniel Hakvoort
ICT2MKB MIDDEN
Voltastraat 10
4004KA Tiel
06.51430444
privacy@mtsr.nl