MTSR vaste dienstverlener van de CZ-groep

CZ

MTSRV | Adviseur in arbeid, vitaliteit en gezondheid

Hoe vitaal en gezond zijn uw werknemers? En wat betekent dat voor uw bedrijf? Vergrijzing van het personeelsbestand, maar ook schaarste, maken het duurzaam inzetbaar houden van uw werknemers steeds belangrijker. Er is dus veel aan gelegen om uw medewerkers gezond aan het werk te houden, verzuim te voorkomen of een snelle terugkeer te bevorderen.  MTSR kan u hierbij ondersteunen door het geven van advies en door het aanbieden van verschillende arbeidsgerelateerde interventies.

Gezondheidsproblemen voorkomen, of in een vroeg stadium aanpakken, vormt de leidraad in ons werk.

Dit is zorgverzekeraar CZ niet onopgemerkt gebleven!

CZ doet bedrijven een harde belofte. Ze zetten de meest effectieve interventies in tegen de laagste kosten. Om die belofte waar te maken, hebben ze onder meer de interventiewijzer ontwikkeld. De interventiewijzer is een tool waarmee de Interventie Experts van CZ bedrijven helpen om hun gezondheidsbeleid uit te voeren.

MTSR is als dienstverlener is opgenomen in de Interventiewijzer van CZ! MTSR is een door CZ erkend bedrijf die enerzijds voldoet aan de kwaliteitseisen van CZ en waarmee anderzijds prijsafspraken zijn gemaakt.

De tarieven die in de interventiewijzer staan genoemd, zijn de tarieven die CZ met de interventiebedrijven heeft afgesproken. Klanten betalen nooit meer dan de prijs waarvoor CZ de interventie heeft ingekocht. De klant weet precies waar hij aan toe is en komt niet voor verrassingen achteraf te staan. Zo is hij verzekerd van goede kwaliteit en geborgde processen tegen de scherpste prijs in de markt. Als u een collectieve zorgverzekering bij CZ hebt, kunt u kosteloos gebruik maken van onze expertise, CZ heeft MTSR gekozen om de goede kwaliteit en scherpe prijs. U mag dus rekenen op de beste interventies tegen een scherp tarief.

Passende begeleiding op het juiste niveau

Een interventie is een ingreep om een situatie te verbeteren of een probleem op  te lossen. Interventies zijn er in allerlei vormen, zoals een behandeling, therapie, training, coaching en bemiddeling. De aanleiding voor de inzet van interventies kan een direct signaal zijn, bijvoorbeeld een verzuimende medewerker of de behoefte om op organisatieniveau een gezonde leefstijl onder  de aandacht te brengen.

Bij interventies voor een individuele medewerker zorgen wij ervoor dat de  medewerker die zorg krijgt die past bij zijn situatie. Afhankelijk van de signalen en ernst van de problematiek adviseren wij over interventies, zodat uw medewerker zorg op maat krijgt aangeboden. Daarnaast bieden wij zorg aan op het juiste niveau. We sturen op de minst ingrijpende interventie en als dat niet passend is pas op gespecialiseerde of intensieve interventies.

Preventief en curatief Interventies kunnen gericht zijn op preventie; het voorkomen van gezondheidsklachten door gezonde medewerkers gezond te houden. Of medewerkers met beginnende klachten snel te helpen, waardoor verergering van de klacht of uitval wordt voorkomen. En als een medewerker toch uitvalt, kunnen wij het herstel bespoedigen met curatieve interventies die gericht zijn op herstel.

Voor organisaties, groepen en individuen afgestemd op uw wensen en situatie, organiseren wij interventies voor uw organisatie als geheel, een groep medewerkers of een individu. Bijvoorbeeld als u een gezonde leefstijl organisatie breed onder de aandacht wilt brengen. Of een bepaalde groep medewerkers met onregelmatige werktijden gezondheidstips wilt geven. En een individuele medewerker met beginnende psychische klachten wilt helpen om uitval te voorkomen.

 Voorkomen is beter dan genezen

Hoe gaat het met uw medewerkers? Werken ze veilig? Hebben ze last van stress? Pikt u signalen op en weet u waar de risico’s op uitval zitten? We helpen u graag. Neem gerust contact op indien u vragen heeft.