Wist je dat

We beginnen de week met een wist-je-datje, namelijk…

Wist je dat MTSR vorige week de audit binnen de arbeidsdienst heeft behaald?!
Vanaf 1 januari 2020 is het voor arbodiensten verplicht om samen te werken met een ISO 27001 gecertificeerde leverancier, de internationale vorm voor informatiebeveiliging.

 

Wat is ISO 27001

Door het ISO 27001 certificaat te behalen toont een organisatie aan dat de informatiebeveiliging op orde is.

In de ISO 27001 norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden. Ook stelt de norm eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Management Systeem. In het geval van deze norm heet dat systeem ISMS (Information Security Management System). Hieronder valt onder andere het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse waarmee risico’s rondom de informatiebeveiliging worden weggenomen