Nieuws

februari 5, 2024
Sinds de overname van MTSR door De Gezinsmanager hebben we ook onze klachtenregeling aangepast. In onze klachtenregeling is te vinden wat je kunt doen als je niet tevreden bent over MTSR/De Gezinsmanager. Er staat duidelijk vermeldt welke mogelijkheden er zijn om je onvrede kenbaar te maken / een klacht in te dienen en hoe we daar vervolgens mee omgaan. Klik op ‘Lees meer’ om de klachtenregeling te bekijken. Bijlage A klachtenprocedure DGM MTSR 02feb2024    
november 10, 2023

Groepstraining trauma gestart!

  Op donderdag 3 november vond de eerste avond van een serie groepsbehandeling trauma / PTSS plaats. Onder de bezielende leiding van  Jano van der Wegen kregen de deelnemers inzicht in symptomen passend bij een posttraumatische stressstoornis, veiligheids- en vermijdingsgedrag en behandelmethodes. Bijzonder was ook de aanwezigheid van twee oud-clienten die ervaringen deelden met deelnemers. Na deelname aan de groepsbehandeling, starten de deelnemers aan hun individuele traumabehandeling waarbij ook inhoudelijk wordt ingegaan op de trauma’s.